X  Zatvoriť Senzor cistoty ovzdusia

Obdobie Miesto častice koncentrácia AQI Risk       
Teraz WH45 sensor PM25 8.0 ug/m3 33.3 Ovzdušie OK
     
Teraz WH45 sensor pm10 8.2 ug/m3 7.6 Ovzdušie OK
     
Teraz WH45 sensor CO2 326 ppm 1 Výborné
     

24 hodín WH45 sensor PM25 9.0 ug/m3 37.5 Ovzdušie OK
     
24 hodín WH45 sensor pm10 9.3 ug/m3 8.6 Ovzdušie OK
     
24 hodín WH45 sensor CO2 335 ppm 1 Výborné
     

      

klasifikácia AQI pm10 pm2.5 Účinky na zdravie by mali vychádzať len z 24-hodinových priemerných hodnôt.
Ovzdušie OK 0-50 < 54 μg/m3 < 12 μg/m3 Kvalita ovzdušia sa považuje za uspokojivú a znečistenie ovzdušia predstavuje malé alebo žiadne riziko.
Mierne znečistenie 50-100 < 154 μg/m3 < 35.4 μg/m3 Kvalita vzduchu je prijateľná; pri niektorých znečisťujúcich látkach však môže existovať mierny zdravotný problém u veľmi malého počtu ľudí, ktorí sú nezvyčajne citliví na znečistenie ovzdušia.
Znečistené ovzdušie 100-150 < 254 μg/m3 < 55.4 μg/m3 Členovia citlivých skupín môžu pociťovať zdravotné účinky. Širokej verejnosti sa to pravdepodobne nedotkne.
Znečistené ovzdušie 150-200 < 354 μg/m3 < 150.4 μg/m3 Každý môže začať pociťovať účinky na zdravie; členovia citlivých skupín môžu pociťovať vážnejšie zdravotné účinky.
Velmi znecistené ovzdušie 200-300 < 424 μg/m3 < 250.4 μg/m3 Zdravotné upozornenie: u každého sa môžu vyskytnúť vážnejšie zdravotné účinky.
Ovzdušie nebezpečné > 300 > 424 μg/m3 > 250.4 μg/m3 Zdravotné varovania pred núdzovými podmienkami. Je pravdepodobnejšie, že bude postihnutá väčšina populácie
 Viac informacií: EPA  Index kvality vzduchu    Posledne načítané údaje zo snímača: 23-07-2024 07:35  

klasifikácia Level CO2 Účinky na zdravie by mali vychádzať len z 24-hodinových priemerných hodnôt.
Výborné 1  0 .. 400 ppm Výborné
Ovzdušie Ok 2  400 .. 1000 ppm Ovzdušie Ok
Mierne znečistenie 3  1000 .. 1500 ppm Mierne znečistenie
Znečistené 4  1500 .. 2000 ppm Znečistené ovzdušie
Veľmi znečistené 5  2000 .. 5000 ppm Veľmi znečistené
Nebezpečné 6   > 5000 ppm Nebezpečné, vyhnite sa prostrediu
 Viac informacií: indoor air quality index    Posledne načítané údaje zo snímača: 23-07-2024 07:35