X  Zatvoriť Udalosti na oblohe
Aktuálne udalosti oblohy @ 23-07-2024
Meteorické roje: alpha Capricornids
Viditeľné Júl 3 - August 15   Limit Júl 29 > 31

Meteorické roje: Delta Aquariids
Viditeľné Júl 12 - August 22   Limit Júl 29 > 31

Meteorické roje: Perseids
Viditeľné Júl 17 - August 26   Limit August 12 > 14

Ďaľšie udalosti oblohy
Meteorické roje: Southern Taurids
Viditeľné September 10 - November 19   Limit Október 9 > 11

Meteorické roje: Orionids
Viditeľné Október 2 - November 7   Limit Október 21 > 23

Meteorické roje: Northern Taurids
Viditeľné Október 20 - December 9   Limit November 11 > 13

Prstencový meteorický roj
December 28 > Január 12Quadrantids ↑ Január 3 > 5
Apríl 16 > Máj 1Lyrids ↑ Apríl 21 > 23
Apríl 19 > Máj 29eta Aquariids ↑ Máj 5 > 7
Júl 3 > August 15alpha Capricornids ↑ Júl 29 > 31
Júl 12 > August 22Delta Aquariids ↑ Júl 29 > 31
Júl 17 > August 26Perseids ↑ August 12 > 14
September 10 > November 19Southern Taurids ↑ Október 9 > 11
Október 2 > November 7Orionids ↑ Október 21 > 23
Október 20 > December 9Northern Taurids ↑ November 11 > 13
November 6 > December 1Leonids ↑ November 16 > 18
December 4 > December 18Geminids ↑ December 13 > 15
December 17 > December 27Ursids ↑ December 21 > 23
Sprievodné
Meteory sú najlepšie viditeľné v nočných hodinách, hoci meteory vstupujú do atmosféry kedykoľvek počas dňa. Za denného svetla sú okrem úsvitu a súmraku len horšie viditeľné.

Akékoľvek okolité svetlo, aj mesačné môže sťažiť sledovanie Meteorické roje sú najlepšie viditeľné mimo svetiel mesta.